1. metardagen

  metardagen, detsamma som första metardagen, folkligt namn på Kristi himmelsfärdsdag.
 2. metaroman

  metaroman, roman som behandlar sin egen tillkomst eller romanens uttrycksmedel.
 3. metare

  me`tare subst. ~n äv. metarn, plur. ~, best. plur. metarna ORDLED: met-ar-en
  Svensk ordbok
 4. första metardagen

  första metardagen, vanlig folklig benämning på Kristi himmelsfärdsdag, vilken möjligen kan gå tillbaka på en rituell kyrklig ingivning av fiskeredskapen.
 5. MET

 6. meter

  meter, längdenhet, se längdmått.
 7. Met

  Met, benämning på Metropolitan Opera House.
 8. meta-

  meta-, förled som betecknar förändring, något som inträffar eller ligger mellan, bakom, efter e.d. Ordet metakronism betecknar t.ex. ett tidmätningsfel som innebär att en händelse förläggs till en senare tidpunkt än den egentliga.
 9. Meta

  Meta, det vetenskapliga namnet på ett släkte käkspindlar med fyra arter i Sverige, bl.a. källarspindel.
 10. meter

  meter, i metriken detsamma som versmått.