1. MMS

  MMS, Material- och mekanstandardiseringen , 1994–97 namn på standardiseringsorganet SMS.
 2. MMS

  MMS, multimedia messaging service, teknik för överföring av multimediemeddelanden i form av digitala bilder, musik, text och kortare videosekvenser mellan mobiltelefoner.

 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. mobiltelefon

  mobiltelefon eller mobil är en liten handhållen telefon som man lätt kan bära med sig.

 5. massmediekonsumtion

  massmediekonsumtion, samlingsnamn på hur publiken tar del av massmedier.

 6. SMS

  SMS, short message service, teknik för överföring av korta textmeddelanden via internet.

 7. telefon

  telefon var under lång tid endast en elektrisk apparat som man kunde överföra tal med över stora avstånd.

 8. EMS

  EMS, enhanced messaging service, teknik för att överföra text samt enklare grafik och ljud.
 9. people meter

  people meter, publikmätare för TV-tittande i ett hushåll.
 10. publikmätning

  publikmätning, undersökningar av radio- och TV-vanor med huvudsakligt syfte att kartlägga enskilda kanalers eller programs räckvidd.