1. MS

  MS, förkortning för multipel skleros.
 2. Ms.

  Ms., numera allmän titulering i både Storbritannien och USA i stället för tidigare Mrs. och Miss.
 3. MS

  MS, officiell, postal förkortning för Mississippi (USA).
 4. MS

  MS, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mauritius.
 5. MS

  MS, förkortning för den tidigare marinstaben, som sedan 1 juli 1994 ingår i Högkvarteret.
 6. MS-DOS

  MS-DOS ®, Microsoft disk operating system, operativsystem för IBM-kompatibla persondatorer.
 7. ms.

  ms. (pluralis mss., ofta med versal: MS., MSS.), förkortning för latin manuscriptum ’handskrift’.
 8. Ms.

  Ms., amerikansk feministisk tidskrift, gjord av kvinnor för kvinnor.
 9. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 10. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.