1. MS

  MS, förkortning för multipel skleros.
 2. MS

  MS, officiell, postal förkortning för Mississippi (USA).
 3. MS

  MS, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mauritius.
 4. MS

  MS, förkortning för den tidigare marinstaben, som sedan 1 juli 1994 ingår i Högkvarteret.
 5. ms.

  ms. (pluralis mss., ofta med versal: MS., MSS.), förkortning för latin manuscriptum ’handskrift’.
 6. Ms.

  Ms., numera allmän titulering i både Storbritannien och USA i stället för tidigare Mrs. och Miss.
 7. Ms.

  Ms., amerikansk feministisk tidskrift, gjord av kvinnor för kvinnor.
 8. MS-DOS

  MS-DOS ®, Microsoft disk operating system, operativsystem för IBM-kompatibla persondatorer.
 9. MU

  MU, nationalitetsbeteckning för Mauritius.
 10. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).