1. Maas

  Maas, franska Meuse, flod i Västeuropa; 925 km.
 2. Winy Maas

  Maas, Winy, född 1959, nederländsk arkitekt, se MVRDV.
 3. Maasskolan

  Maasskolan, konstnärligt centrum för emalj- och bronsarbeten under 1100-talet, vid floden Maas.
 4. Maastricht

  Maastricht är en stad i provinsen Limburg, Nederländerna.
 5. Maastrichtfördraget

  Maastrichtfördraget, Unionsfördraget, egentligen Fördraget om Europeiska unionen, konstituerande avtal om utveckling av samarbetet inom ramen för de tre sedan tidigare etablerade europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG (1952), Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG (1958) samt Europeiska kärnenergigemenskapen EURATOM (1958).
 6. maasai

  maasai, ett nilo-saharisktalande folk, se massajer.
 7. Maastrichtkriterierna

  Maastrichtkriterierna, ekonomiska villkor inom EU, se konvergenskriterier.
 8. maastrichtium

  maastrichtium, tidigare maastricht, geologisk ålder som utgör yngsta delen av den yngre epoken av perioden krita.
 9. Edgar Maass

  Maass, Edgar, 1896–1964, tysk-amerikansk författare, bror till Joachim M.
 10. Joachim Maass

  Maass, Joachim, 1901–72, tysk-amerikansk författare, från 1939 bosatt i USA, bror till Edgar M.