1. Maastricht

  Maastricht, stad i provinsen Limburg, Nederländerna; 122 400 invånare (2015).
 2. maastrichtium

  maastrichtium, tidigare maastricht, geologisk ålder som utgör yngsta delen av den yngre epoken av perioden krita.
 3. Maastrichtfördraget

  Maastrichtfördraget, Unionsfördraget, egentligen Fördraget om Europeiska unionen, konstituerande avtal om utveckling av samarbetet inom ramen för de tre sedan tidigare etablerade europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG (1952), Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG (1958) samt Europeiska kärnenergigemenskapen EURATOM (1958).
 4. Maastrichtkriterierna

  Maastrichtkriterierna, ekonomiska villkor inom EU, se konvergenskriterier.
 5. Julianakanalen

  Julianakanalen, vattenled i södra Nederländerna; 34 km.
 6. åhussandsten

  åhussandsten, bergart och geologiskt lageravsnitt som förekommer i Kristianstadsområdet i nordöstra Skåne, benämnt efter orten Åhus.
 7. Pieter Post

  Post, Pieter, 1608–69, nederländsk arkitekt som lämnat betydande bidrag till den nederländska klassicismen.
 8. Anton van Duinkerken

  van Duinkerken, Anton, pseudonym för Willem Asselbergs, 1903–68, nederländsk katolsk diktare, litteraturhistoriker och essäist.
 9. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 10. Helgi Thorgils Friðjónsson

  Friðjónsson, Helgi Thorgils, född 1953, isländsk konstnär.