1. macho

  macho, kännetecknad av machismo.
 2. machismo

  machismo, aggressivt manlighetsideal, särskilt förknippat med ibero-amerikansk kultur.
 3. macchia

  macchia, franska maquis, lågvuxen, ständigt grön skog eller högbuskvegetation med relativt små och hårda blad, som är motståndskraftiga mot sommartorka.
 4. Machu Picchu

  Machu Picchu, ruinstad ca 70 km nordväst om Cuzco, Peru, uppförd i inkariket omkring 1450.
 5. machtal

  machtal, machMa (tidigare ofta M), dimensionslöst tal av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.

 6. machiavellism

  machiavellism , något som står i överensstämmelse med Machiavellis läror.
 7. mach

  mach, dimensionslöst tal av betydelse särskilt inom aerodynamiken, se machtal.

 8. maceration

  maceration, macerering, process vid tillverkning av vin som innebär att musten sätts i kontakt med druvskal och kärnor för extraktion av färg- och smakämnen.

 9. Macao

  Macao, portugisiska Macau, speciell adminstrativ region i Kina, 16,9 km2, 650 900 invånare (2016).

 10. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16.