1. mac

  mac, mc, m’, gaeliskt ord (’son’) som ofta förekommer som förled i skotska och irländska efternamn, t.ex. MacArthur, McAdam, M’Clure.
 2. Machu Picchu

  Machu Picchu, ruinstad ca 70 km nordväst om Cuzco, Peru, uppförd i inkariket omkring 1450.
 3. machiavellism

  machiavellism , något som står i överensstämmelse med Machiavellis läror.
 4. Macao

  Macao, portugisiska Macau, speciell adminstrativ region i Kina, 16,9 km2, 650 900 invånare (2016).

 5. machtal

  machtal, Ma (tidigare ofta M), dimensionslöst tal, av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.
 6. MAC

  MAC, engelska multiplexed analogue components, ett modulationssätt för televisionssignaler, som innebär att ljud-, färg- och luminanssignalerna sänds i tidsföljd på samma bärvåg i stället för med olika bärvågsfrekvenser.
 7. Fleetwood Mac

  Fleetwood Mac, brittisk-amerikansk rockgrupp, bildad 1967 av Peter Green (född 1946), Jeremy Spencer (född 1948), John McVie (född 1945) och Mick Fleetwood (född 1947).

 8. macchia

  macchia, franska maquis, lågvuxen, ständigt grön skog eller högbuskvegetation med relativt små och hårda blad, som är motståndskraftiga mot sommartorka.
 9. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16. 

 10. mack

  mack, bensinmack, benämning på bensinstation, efter företagsnamnet MACK (av initialerna i delägarnas efternamn: Mathiasson, Andersson, Collin och Key).