1. Mackabeerböckerna

  Mackabeerböckerna, Första–Fjärde Mackabeerboken, fyra sinsemellan fristående judiska skrifter som i högre eller lägre grad anknyter till mackabéernas frihetskamp mot den seleukidiska överhet judarna lydde under från 198 f.Kr.
 2. uppståndelse

  uppståndelse, de dödas uppståndelse, uppväckelse till fullkomligt och evigt liv efter döden eller på ”den yttersta dagen”.
 3. Simon

  Simon, mackabéerfurste 143–135 f.Kr., den tredje av Mattathias söner som efter mackabéerupproret blev judarnas härskare (etnark; jämför mackabéer).
 4. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.