1. magnetisk

  magnetisk [maŋne´t-] adj. ~t ORDLED: magn-et-isk
  Svensk ordbok
 2. magnetisk spegel

  magnetisk spegel, se magnetisk flaska.
 3. magnetisk anrikning

  magnetisk anrikning, detsamma som magnetisk separation.
 4. magnetisk flaska

  magnetisk flaska, magnetisk inneslutning, magnetfält som håller det heta plasmat samlat vid en fusionsreaktion (jämför fusion).

 5. magnetisk köldalstring

  magnetisk köldalstring, se lågtemperaturfysik.
 6. magnetisk förstärkare

  magnetisk förstärkare, detsamma som transduktor.
 7. magnetisk induktion

  magnetisk induktion, alternativ benämning på magnetisk flödestäthet, B.
 8. magnetisk variation

  magnetisk variation, äldre benämning i sjöfartskretsar för missvisning, dvs. magnetisk deklination.
 9. magnetisk fältstyrka

  magnetisk fältstyrka, H, magnetisk flödestäthet relaterad till permeabiliteten för vakuum; enhet ampere per meter (A/m).
 10. magnetisk deklination

  magnetisk deklination, kompassnålens avvikelse från geografiskt norr.