1. maktlös

  mak`tlös adj. ~t ORDLED: makt--lös
  Svensk ordbok
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. James Cagney

  Cagney, James, 1899–1986, amerikansk skådespelare.

 4. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 5. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 6. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 7. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 8. Sarajevo

  Sarajevo, huvudstad i republiken Bosnien och Hercegovina; 300 900 invånare (2012).

 9. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 10. tolvstegsprogram

  tolvstegsprogram, 12-stegsprogram, är program i 12 steg där man arbetar för att bli fri från beroende av droger med mera.