1. Malawi

  Malawi, stat i östra Afrika.

 2. Malawisjön

  Malawisjön, engelska Lake Malawi, portugisiska Lago Niassa (tidigare Nyasasjön), Afrikas tredje största sjö.

 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 6. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. Zambia

  Zambia, stat i södra Östafrika.

 9. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 026 US dollar (2020).

 10. Samväldet

  Samväldet är en organisation av 53 självständiga länder (se textruta).