1. marknad

  marknad, en till tid och plats officiellt fastställd, regelbundet återkommande sammankomst för handel, karakteristisk för den äldre handelspolitik som strävade att minska och reglera handeln utanför städerna (jämför landsköp).
 2. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 3. marknad

  mar`knad subst. ~en ~er ORDLED: mark-nad-en
  Svensk ordbok
 4. Kiviks marknad

  Kiviks marknad hölls ursprungligen (troligen från medeltiden) vid larsmässan 10 augusti i Kiviks fiskeläge, sydöstra Skåne, sedan 1800-talet på heden norr om Kivik.
 5. Jokkmokks marknad

  Jokkmokks marknad avhålls den första torsdagen, fredagen och lördagen i februari.

 6. köparens marknad

  köparens marknad, marknad som kännetecknas av att utbudet är större än efterfrågan.
 7. inre marknad

  inre marknad, inre marknaden, benämning på EU-ländernas gemensamma marknad med fri rörlighet över gränserna för personer, varor, tjänster och kapital.
 8. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 9. finansiell marknad

  finansiell marknad, mötesplats för aktörer som har med finanser att göra, t.ex. säljare och köpare av aktier.
 10. svart marknad

  svart marknad, i allmänt språkbruk detsamma som svarta börsen.