1. James Mattis

  Mattis, James, född 1950, amerikansk militär, tidigare general i USA:s marinkår, försvarsminister sedan 2017. 

 2. Matti Salminen

  Salminen, Matti, född 1945, finländsk operasångare (bas).
 3. Matti Sauramo

  Sauramo, Matti, 1889–1958, finländsk kvartärgeolog, verksam vid Finlands geologiska undersökning 1919–29, professor vid Helsingfors universitet från 1929.
 4. João Lourenço

  Lourenço, João, född 1954, angolansk politiker, president sedan 2017. 

 5. Ronja rövardotter

  Ronja rövardotter är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 6. Mattias

  Mattias, mansnamn, den grekiska formen av hebreiska Mattitya, Mattitja ’Guds gåva’; det är nära besläktat med Matteus.
 7. Taube

  Taube, vittförgrenad tysk-baltisk adelssläkt, under namnformen Tuve känd sedan 1300-talet.