1. etnopluralism

    etnopluralism, åtskillnad mellan grupper av människor på etnisk grund.
  2. John R McCulloch

    McCulloch, John Ramsey, 1789–1864, brittisk nationalekonom och skriftställare, professor vid London University 1828–37, därefter chef för det brittiska statsförlaget.
  3. neuronnätverk

    neuronnätverk, neuralt nätverk (engelska neural network), nätverk av enkla summerande enheter som kommunicerar via kopplingar.