1. McDonald’s Corporation

  McDonald’s Corporation, Oak Brook, Illinois, amerikansk restaurangkedja med en meny dominerad av hamburgare med tillbehör.

 2. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. MacDonald

  MacDonald, skotsk klan som härstammar från Somerled, Lord of Argyll (död 1164).
 5. Mary Lou McDonald

  McDonald, Mary Lou, född 1969, irländsk politiker, partiledare för Sinn Féin sedan 2018.

 6. Sinn Féin

  Sinn Féin, irländskt politiskt parti grundat 1905, verksamt både i Nordirland och i Irland.

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. Labour Party

  Labour Party, brittiskt politiskt parti grundat 1906, arvtagare till Labour Representation Committee (LRC).

 9. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 10. klan

  klan, historiskt begrepp i Irland och Skottland: samhällskategori baserad på släktskap.