1. med

  3med subst. ~en ~ar el. me`de meden medar ORDLED: med-en
  Svensk ordbok
 2. med

  1med prep.
  Svensk ordbok
 3. med

  2med adv.
  Svensk ordbok
 4. med.

  med. se medicine
  Svensk ordbok
 5. Med Hondo

  Hondo, Abid Mohamed Medoun ( Med), född 1936, mauretansk filmregissör.
 6. med hand på penna

  med hand på penna, formel vid namnunderskrift, se m.h.p.p.
 7. Med folket för fosterlandet

  Med folket för fosterlandet, Gustaf V:s valspråk, antaget vid trontillträdet 1907.
 8. Med pensel och penna

  Med pensel och penna, tidskrift för ung litteratur och konst, utgiven 1904–05 av studentkretsar i Uppsala.
 9. Q-Med AB

  Q-Med AB, Uppsala, bioteknologiskt och medicintekniskt företag med inriktning på implantat för estetisk och medicinsk användning.
 10. misshushållning med allmänna medel

  misshushållning med allmänna medel, uppsåtligt missbruk av en förtroendeställning som innebär uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet.