1. Medle

  Medle, tätort i Skellefteå kommun, Västerbotten (Västerbottens län), 10 km väster om Skellefteå; 543 invånare (2016).

 2. medley

  medley, inom folk- och populärmusik en sammanställning av kända avsnitt ur olika melodier.
 3. medlevarskap

  medlevarskap, begrepp som används främst inom vården av unga narkotikamissbrukare och som innebär att behandlingsinstitutionens personal lever tillsammans med missbrukarna på institutionen (behandlingskollektivet) och delar boende, arbete, fritid.
 4. medleysim

  medleysim, tävlingsform där fyra lika långa delsträckor simmas med olika simsätt, i individuell medley med ordningen fjäril-, rygg-, bröst- och frisim samt i lagkapp rygg-, bröst-, fjäril- och frisim.
 5. medlemsbank

  medlemsbank, bank i form av ekonomisk förening, med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet.
 6. medley

  medley [med´ly el. med´li] subst. ~n ORDLED: medl-eyn
  Svensk ordbok
 7. medlemskort

  me`dlemskort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: med-lems--kort-et
  Svensk ordbok
 8. medlemskap

  me`dlemskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: med--lem-skap-et
  Svensk ordbok
 9. medlem

  me`dlem subst. ~men ~mar ORDLED: med--lemm-en
  Svensk ordbok
 10. JAK Medlemsbank

  JAK Medlemsbank, Skövde, ekonomisk förening som erhöll oktroj 1997.