1. Mesopotamien

  Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.

 2. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 3. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 4. mesolitikum

  mesolitikum, mellanstenåldern, inom huvudsakligen europeisk arkeologi förekommande benämning på perioden mellan den senaste istidens slut och den tid då åkerbruk och boskapsskötsel började tillämpas; i bl.a. Sydeuropa används ofta termen epipaleolitikum.
 5. mesenkym

  mesenkym, primitiv vävnad som under fosterutvecklingen bildas från mesodermet och som hos ryggradsdjur så småningom ger upphov till dels kroppens stödjevävnader, det vill säga bindväv, brosk och ben jämte muskler, dels några organsystem, bland annat blodkärlssystemet, urinorganen och könsorganen.
 6. mesozoikum

  mesozoikum, geologisk era, ca 251–66 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av eonen fanerozoikum.
 7. meso-föreningar

  meso-föreningar, organisk-kemiska föreningar som innehåller två eller flera kirala centra men i sig själva inte är kirala.
 8. mesomeri

  mesomeri, resonans, begrepp inom teoretisk organisk kemi, som används för att beskriva konjugerade molekylers elektronstruktur.
 9. meso-

  meso-, förled med betydelsen ’mitt-’, ’medel-’.
 10. mestis

  mestis, ursprungligen avkomling i blandäktenskap i Amerika där ena föräldern var spanjor (eller portugis) och den andra någon från urbefolkningen.