1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, se SMHI.
 2. Internationella meteorologiska institutet i Stockholm

  Internationella meteorologiska institutet i Stockholm, IMI, institut grundat 1955 och knutet till Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 3. Risto Pellinen

  Pellinen, Risto, född 1944, finländsk rymdfysiker, professor sedan 1989, chef för avdelningen för geofysik vid Finlands meteorologiska institut.
 4. Tor Bergeron

  Bergeron, Tor, 1891–1977, meteorolog, professor vid Uppsala universitet 1947–61.
 5. väderstation

  väderstation, meteorologisk station, plats där minst en meteorologisk variabel, t.ex. lufttemperaturen, observeras och rapporteras.
 6. dämningsgräns

  dämningsgräns, den högsta nivå till vilken vattenytan i en sjö eller annat ytvattenmagasin får dämmas för t.ex. vattenkraftsändamål.
 7. meteorologi

  meteorologi är ett ämne där man studerar atmosfären.
 8. kryologi

  kryologi, läran om det frusna vattnet.
 9. SMHI

  SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, statlig myndighet under miljödepartementet med uppgift att producera planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamhet.
 10. Vetenskapsakademien

  Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739.