1. Internationella meteorologiska institutet i Stockholm

  Internationella meteorologiska institutet i Stockholm, IMI, institut grundat 1955 och knutet till Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 2. IMI

  IMI, förkortning för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm.
 3. K Henning Rodhe

  Rodhe, Knut Henning, född 1941, meteorolog, sedan 1980 professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet; son till Knut Rodhe.
 4. meteorologi

  meteorologi, läran om atmosfärens fysik och kemi, främst den lägre atmosfären: troposfären, stratosfären och mesosfären, dvs. upp till 70 à 80 km höjd.
 5. Carl-Gustaf Rossby

  Rossby, Carl-Gustaf, 1898–1957, svenskfödd meteorolog som har haft avgörande betydelse för meteorologin.
 6. Exeter

  Exeter, stad i grevskapet Devon, sydvästra England, Storbritannien; 122 100 invånare (2016).