1. Henri Michaux

  Michaux, Henri, 1899–1984, belgisk-fransk författare och bildkonstnär.
 2. Odyssé

  Odyssé, unglitterär tidskrift utgiven 1953–55 av Dag Wedholm, en utbrytare ur Metamorfosgruppen.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. prosadikt

  prosadikt, en skönlitterär text som är typografiskt arrangerad som ett stycke prosa men har flera drag gemensamma med den lyriska dikten.
 5. informell konst

  informell konst, modernistisk konstriktning. Benämningen härrör från franskans art informel och bör förstås mot bakgrunden av en estetisk tradition som går tillbaka till Paul Valéry, som talade om l’informe, varmed han avsåg ting, fläckar, konturer m.m. vilka människan upplever som distinkta men för henne okända former.
 6. Svenska Akademiens översättarpris

  Svenska Akademiens översättarpris, pris instiftat 1953 med bidrag från Bonniers och Norstedts förlag, vissa år även från Rabén & Sjögrens förlag, avsett att belöna utmärkta översättningar till svenska språket.
 7. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.
 8. Alain Jouffroy

  Jouffroy, Alain, 1928–2015, fransk författare och konstkritiker.
 9. C G Bjurström

  Bjurström, Carl Gustaf, 1919–2001, översättare och skriftställare; brorson till Tor Bjurström.
 10. Ingemar Leckius

  Leckius (före 1961 Gustafson), Ingemar, 1928–2011, författare, litteraturkritiker i Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet.