1. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 2. migration

  migration, djurpopulationers regelbundna flyttning mellan olika geografiska områden.
 3. Migrationsverket

  Migrationsverket, före 1 juli 2000 Invandrarverket, central förvaltningsmyndighet, inrättad 1969, för utlännings- flykting-, invandrings-, återvandrings- och medborgarskapsfrågor.

 4. migration

  migration, term inom tekniken, se migrering.
 5. Intergovernmental Committee for Migration

  Intergovernmental Committee for Migration, tidigare namn på IOM.
 6. migrationsdomstol

  migrationsdomstol, förvaltningsdomstol med uppgift att pröva Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden som har överklagats.
 7. migrationsforskning

  migrationsforskning omfattar såväl externa befolkningsrörelser, över staters gränser (se invandringsforskning), som interna befolkningsrörelser, t.ex. från landsbygd till stad eller mellan regioner inom en stats territorium.
 8. migration

  migration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: migr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. emigration

  emigration, utvandring.
 10. immigration

  immigration, varaktig invandring till ett land från ett annat, motsatsen är utvandring (emigration).