1. Milanković-cykler

  Milanković-cykler, samlingsnamn på de astronomiskt betingade förändringar i jordens orientering och bana kring solen som föreslagits orsaka variationer i klimatet över långa tidsskalor.
 2. Milutin Milanković

  Milanković, Milutin, 1879–1958, jugoslavisk astronom och matematiker, född i dåvarande Österrike–Ungern (nuvarande Kroatien), professor vid Belgrads universitet från 1909.
 3. paleoklimat

  paleoklimat, klimatet under perioder före utvecklingen av meteorologiska instrument.
 4. snöbollsjorden

  snöbollsjorden (av engelska snowball Earth), en omtvistad hypotes om att jorden för mer än 600 miljoner år sedan genomgick en eller flera omfattande istider.
 5. klimatförändring

  klimatförändring, förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet.