1. förtal

  förtal, ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
 2. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 3. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 4. missakta

  miss`akta verb ~de ~t ORDLED: miss--akt-ar SUBST.: missaktande, missaktning
  Svensk ordbok