1. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 2. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 3. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 4. Moçambiquekanalen

  Moçambiquekanalen, sund i Indiska oceanen mellan Madagaskar och Moçambique i östra Afrika.
 5. Moçambiqueströmmen

  Moçambiqueströmmen, permanent sydlig varm ytström i västra Indiska oceanen mellan Afrika och Madagaskar.
 6. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 7. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 8. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.
 9. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 10. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.