1. mosaisk rätt

  mosaisk rätt, ett under upplysningstiden framvuxet uttryck för religiös judisk lag ( halakha) eller hebreisk rätt ( mishpat ivri).
 2. mosaik

  mosaik, individ som består av två eller flera genetiskt eller kromosomalt åtskilda grupper av celler ( mosaicism).
 3. mosaik

  mosaik, konstnärlig framställning eller dekoration av olikfärgade småbitar av sten eller glas, placerade i murbruk, kitt eller cement på ett fast underlag.
 4. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 5. mosasaurier

  mosasaurier, Mosasauridae, havsvaraner, utdöd familj varanlika ödlor.
 6. Moses

  Moses, mansnamn, av hebreiska Mōsje, troligen ursprungligen från egyptiska mes ’son’, i hebreiska omtolkat till ett ord med betydelsen ’rädda’.
 7. mosambiksiska

  mosambiksiska, savannsiska, Crithagra mozambica (synonym Serinus mozambicus), art i familjen finkar.
 8. mosaicism

  mosaicism, förekomst i en vävnad av celler med olika kromosom­uppsättning, se mosaik.
 9. Moses

  Moses, grekiserad form av namnet Mose, övertagen i äldre svenska översättningar av Nya Testamentet och alltjämt den gängse formen i allmänt språkbruk.
 10. mosa

  mo`sa verb ~de ~t ORDLED: mos-ar SUBST.: mosande, mosning
  Svensk ordbok