1. Musikerförbundet

  Musikerförbundet, Svenska Musikerförbundet/Scen Media Fritid, fackförbund för musiker och andra kulturarbetare, grundades 1907.
 2. musiker

  mu´siker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: mus-ik-ern
  Svensk ordbok
 3. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 4. grekisk musik

  grekisk musik definieras här som grekernas musik under antiken; se i övrigt Grekland (Musik).
 5. klassisk musik

  klassisk musik, musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv.
 6. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 9. Internationella Musikerfederationen

  Internationella Musikerfederationen, se FIM.
 10. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.