1. nikt

  nikt, sporpulvret hos växtsläktet lummer, förr använt som bl.a. sårpuder.
 2. nikt

  nikt subst. ~et el. ~en ORDLED: nikt-et
  Svensk ordbok
 3. lummer

  lummer, Lycopodium , släkte lummerväxter med ca 450 arter hemmahörande i framför allt tropiska trakter.
 4. Andrzej Wajda

  Wajda, Andrzej, 1926–2016, polsk filmregissör och teaterman.

 5. lummer

  lumm´er subst. ~n
  Svensk ordbok