1. Föreningen Norden

    Föreningen Norden, svensk organisation för ett utökat och fördjupat nordiskt samarbete, såväl inom Norden som mot omvärlden.
  2. Asien

    Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

  3. Iran

    Iran, stat i Mellanöstern.