1. kastrat

    kastrat, snöping, en man som fått sina testiklar avlägsnade (i princip även en kvinna som berövats sina äggstockar) och därmed blivit steril (men ej nödvändigtvis impotent).
  2. Hamas

    Hamas, Ḥamās (arabiska ’nitälskan’, ’kämpaglöd’, ’entusiasm’), även förkortning för Ḥarakat al-muqāwama al-islāmiyya (’Den islamiska motståndsrörelsen’), palestinsk islamistisk rörelse bildad 1987 i samband med den palestinska intifadan (’upproret’), sedermera också ett politiskt parti.
  3. nitälska

    ni`tälska verb ~de ~t ORDLED: nit--älsk-ar SUBST.: nitälskande; nitälskan
    Svensk ordbok