1. järnfartyg

  järnfartyg, benämning på äldre fartyg byggda genom nitning av smidda järnplåtar, se skeppsbyggnad.
 2. joggling

  joggling, metod att bocka ansatser på plåtar eller profiler så att dessa efter nitning med överlappande plåt kommer att ligga i samma plan.
 3. nithammare

  nithammare, tryckluftsdriven maskin som med upprepade slag successivt formar en nitskalle vid nitning.
 4. nitförband

  nitförband, förband som sammanfogar plåtar med hjälp av nitar, vanligtvis bestående av ett flertal nitar.
 5. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 6. svetsning

  svetsning, sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.
 7. hammare

  hammare, slagverktyg med skaft och flat eller rundad slagyta.
 8. skeppsbyggnad

  skeppsbyggnad, konsten och vetenskapen att konstruera och bygga skepp.
 9. brottmekanik

  brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som används i konstruktioner av olika slag.
 10. nita

  ni`ta verb ~de ~t ORDLED: nit-ar SUBST.: nitande, nitning
  Svensk ordbok