1. nitratväxt

  nitratväxt, salpeterväxt , växt som trivs med hög nitrathalt i jorden, t.ex. brännässla, svinmålla och gåsört.
 2. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 3. vägglav

  vägglav, Xanthoria parietina, art i gruppen bladlavar.
 4. vägglavar

  vägglavar, Xanthoria, släkte busk- och bladlavar med tio arter i Norden.
 5. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 6. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.