1. nitrera

  nitre´ra verb ~de ~t ORDLED: nitr-er-ar SUBST.: nitrerande, nitrering
  Svensk ordbok
 2. xantoproteinreaktion

  xantoproteinreaktion, metod att påvisa de aromatiska aminosyrorna fenylalanin, tyrosin och tryptofan i protein.
 3. John Wesley Hyatt

  Hyatt, John Wesley, 1837–1920, amerikansk uppfinnare.
 4. nitrering

  nitrering (för etymologi se nitrater),  kemisk reaktion vid vilken en väteatom i en organisk förening byts ut mot en nitrogrupp (–NO 2).

 5. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 6. trotyl

  trotyl, TNT, 1,3,5-trinitrotoluen, CH3C6H2(NO2)3, gult, fast, militärt explosivämne med densiteten 1 650 kg/m3 och smältpunkten 81 °C.

 7. anilin

  anilinbensenaminfenylamin, aminobensen, C6H5NH2, giftig, färglös vätska med oljig konsistens, som snabbt brunfärgas vid förvaring i luft.

 8. reaktionsmekanismer

  reaktionsmekanismer, detaljerade beskrivningar av förloppen för kemiska reaktioner.

 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.