1. gurdynamit

    gurdynamit, Alfred Nobels ursprungliga dynamit, där nitroglycerinet sögs upp i en porös jordart (kiselgur) i syfte att minska dess hanteringskänslighet och ge en konsistens lämpad för fyllning på patroner.
  2. nitropreparat

    nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
  3. Alfred Nobel

    Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.