1. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 2. nitroglycerin

  nitroglyceri´n subst. ~et ORDLED: nitro-glyc-er-in-et
  Svensk ordbok
 3. sprängolja

  sprängolja, flytande sprängämne.
 4. Nitromex

  Nitromex ®, handelsnamn på det kärlvidgande läkemedlet nitroglycerin.
 5. spränggelatin

  spränggelatin, sprängämne som huvudsakligen består av nitroglycerin, detsamma som gummidynamit.
 6. glyceryltrinitrat

  glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, triestern mellan glycerol och salpetersyra.
 7. dynamit

  dynamit, sprängämnen som innehåller nitroglycerin och/eller dinitroglykol som aktiv substans.
 8. sprängämnesindustri

  sprängämnesindustri, även industri för explosiva varor, den del av den kemiska industrin som tillverkar tändmedel och sprängämnen samt ammunition och pyrotekniska varor för civilt och militärt bruk.
 9. amylnitrit

  amylnitrit, C 5H 11ONO, en gröngul vätska med sötaktig lukt.
 10. Sigurd Nauckhoff

  Nauckhoff, Sigurd, 1879–1954, sprängämnesexpert och industriman, överingenjör och teknisk chef i AB Nitroglycerin 1915–21, VD 1921–44.