1. nittiotalist

  nittiotalis´t äv. nittitalis´t subst. ~en ~er ORDLED: nit-ti(o)--tal-ist-en
  Svensk ordbok
 2. nittitalist

  nittitalist se nittiotalist
  Svensk ordbok
 3. Nils Svanberg

  Svanberg, Nils, 1902–39, stilforskare och författare, docent i Uppsala från 1930, bror till Victor Svanberg.
 4. Bonniers Månadshäften

  Bonniers Månadshäften, populär, illustrerad månadsskrift med inslag av bl.a. kulturhistoria, populärvetenskap, mode och kåserier, utgiven 1907–20.
 5. Hjalmar Procopé

  Procopé, Hjalmar, 1868–1927, finlandssvensk författare och journalist; kusin till Hjalmar J. Procopé.
 6. Nils Hasselskog

  Hasselskog, Nils, född 10 april 1892, död 20 juni 1936, författare, folkskollärare.
 7. kalender

  kalender, (av calendae), ett flertydigt begrepp, som ursprungligen var mer eller mindre synonymt med tideräkning.
 8. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 9. Fredrik Böök

  Böök, Fredrik, född 12 maj 1883, död 2 december 1961, litteraturforskare, kritiker och författare.
 10. kulturjournalistik

  kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen sakkunskap.