1. nivellera

  nivelle´ra verb ~de ~t ORDLED: niv-ell-er-ar SUBST.: nivellerande, nivellering
  Svensk ordbok
 2. nivellering

  nivellering, som geo­detisk term detsamma som avvägning.
 3. Aleksandr Mosolov

  Mosolov, Aleksandr, 1900–73, sovjetisk (rysk) tonsättare.
 4. magnetometer

  magnetometer, instrument för mätning av magnetiskt fält eller magnetiska egenskaper.
 5. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.