1. nivellering

  nivellering, som geo­detisk term detsamma som avvägning.
 2. avvägning

  avvägning, nivellering , bestämning av höjdskillnaden mellan bestämda punkter på jordytan.
 3. höjdmätning

  höjdmätning, bestämning av höjdskillnaden mellan två eller flera punkter, normalt refererad till havets medelnivå.
 4. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 5. nivellera

  nivelle´ra verb ~de ~t ORDLED: niv-ell-er-ar SUBST.: nivellerande, nivellering
  Svensk ordbok