1. koncentrationsprov

  koncentrationsprov, inom medicinen en metod för att undersöka njurfunktionen, se njure.
 2. nekronjure

  nekronjure, njure som tagits ut från en nyss avliden för att transplanteras till en person med upphävd njurfunktion.
 3. timdiures

  timdiures, den urinmängd som produceras varje timme.
 4. aminofyllin

  aminofyllin, substans som vidgar bronkerna och stimulerar hjärt- och njurfunktionerna.
 5. hemodialys

  hemodialys, bloddialys, dialysbehandling vid svår nedsättning av njurfunktionen med hjälp av s.k. konstgjord njure.
 6. hepatorenalt syndrom

  hepatorenalt syndrom, hepatisk nefropati, plötsligt påkommande minskad urinproduktion och tecken på sviktande njurfunktion, som kan uppstå sekundärt till svår leversjukdom.
 7. fosterskadande substanser.

  fosterskadande substanser. Ända sedan katastrofen med sömnmedlet talidomid (Neurosedyn) i början av 1960-talet har uppmärksamheten riktats mot möjliga fosterskadande egenskaper hos läkemedel och andra substanser, ibland benämnda miljögifter (såväl i arbetsmiljön som i den yttre miljön).
 8. nefronoftis

  nefronoftis, medullära cystnjurar, njursjukdom med inflammation och ärrbildning (fibros) i njurar vilket leder till nedsatt njurfunktion (uremi).
 9. neomycin

  neomycin, antibiotikum i gruppen aminoglykosider.
 10. uremi

  uremi, azotemi, urinförgiftning, tillstånd med höga nivåer av urinämne (urea) och andra kvävehaltiga produkter i blodet.