1. njursvikt

  njursvikt, njurinsufficiens, ett tillstånd där njurarnas förmåga att rena blodet samt upprätthålla kroppens normala vatten- och saltbalans samt surhetsgrad är otillräcklig.
 2. uremi

  uremi, azotemi, urinförgiftning, tillstånd med höga nivåer av urinämne (urea) och andra kvävehaltiga produkter i blodet.
 3. tubulär

  tubulär, medicinsk term: som består av eller har samband med tunna rörformiga strukturer, t.ex. tubulär nekros, cellundergång i njurkanalerna, en av orsakerna till akut njursvikt.
 4. saltersättningsmedel

  saltersättningsmedel, salter, vanligen kalium- och magnesiumsalter, som ersätter vanligt salt (natriumklorid) i kosten vid kryddning och matlagning.
 5. anemi

  anemi, tillstånd då blodet har onormalt litet antal röda blodkroppar (erytrocyter) och därmed också låg halt av det syrebindande proteinet hemoglobin (Hb).
 6. CAPD

  CAPD, continous ambulatory peritoneal dialysis, påsdialys, dvs. dialysbehandling vid kronisk njursvikt där bukhinnan används som dialysmembran.
 7. Amgen AB

  Amgen AB, Stockholm, ett av världens ledande bioteknikföretag som utvecklar och marknadsför läkemedel inom bl.a. områdena hematologi, onkologi, endokrinologi, anemi, kronisk njursvikt och reumatologi, etablerat 1995.
 8. polycystisk njursjukdom

  polycystisk njursjukdom, medfödda cystnjurar, en ärftlig njursjukdom med kraftigt förstorade njurar som är genomsatta av ett stort antal vätskefyllda cystor.
 9. Goodpasture-syndrom

  Goodpasture-syndrom (efter den amerikanske läkaren E.W. Goodpasture, 1886–1960), dramatisk sjukdomsbild med akut svår njursvikt och lungblödningar.
 10. nefrotoxiner

  nefrotoxiner, giftiga ämnen som orsakar njurskador, dvs. nedsättning av njurfunktionen.