1. nobilisera

    nobilise´ra verb ~de ~t ORDLED: nobil-is-er-ar SUBST.: nobiliserande, nobilisering
    Svensk ordbok
  2. Fredrica Löf

    Löf, Fredrica, namnet av henne själv ofta nobiliserat till Fredrique Löven, 1760–1813, skådespelerska.
  3. personnamn

    personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.