1. Nasdaq

  Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotations, New York, amerikansk börs på vilken många av världens största teknik- och IT-företag är noterade.
 2. Nasdaq Stockholm

  Nasdaq Stockholm, sedan 2014 namn på Stockholmsbörsen.
 3. NASDAQ OMX Group

  NASDAQ OMX Group, amerikansk företag som äger och driver börsena i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik,Tallinn, Riga, Villnius, Jerevan och NASDAQ-börsen i New York.
 4. Stockholmsbörsen

  Stockholmsbörsen, egentligen Nasdaq Stockholm, Sveriges ledande börs, inrymd i Börshuset i Stockholm.
 5. Nordiska Börsen

  Nordiska Börsen, Nordic Exchange, integrerad, gemensam marknadsplats för de nordiska och baltiska finansmarknaderna.
 6. OMX AB

  OMX AB, företag som sedan 2008 ingår i det amerikanska finansbolaget NASDAQ OMX Group, som driver den amerikanska NASDAQ-börsen och sju andra börser samt börsen i Armenien.
 7. Tripadvisor Inc.

  Tripadvisor Inc., Needham, Massachusetts (USA), företag som driver en webbplats med huvudsakligen användargenererat material för resenärer.
 8. Expedia Group Inc.

  Expedia Group Inc., Bellevue (Washington), amerikansk koncern med inriktning på digital förmedling och försäljning av resor och boende till affärs- och privatresenärer.

 9. kapitalmarknad

  kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad.