1. nervsystem

  nervsystem är ett organsystem som tar emot och lagrar information från omgivningen och kroppen, och som styr kroppen.
 2. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 3. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.

 4. nerv

  nerv, nervus, nervtråd, ett knippe långa utskott (axoner) tillhörande nervceller (neuron) som är belägna i centrala nervsystemet eller i nervknutor (ganglier) vilka ingår i det perifera nervsystemet.
 5. Nero

  Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), född 15 december 37 e.Kr., död 9 juni 68, romersk kejsare från 54, den siste härskaren av den julisk-claudiska dynastin.

 6. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 7. nervgaser

  nervgaser, ytterst giftiga insekticidliknande organiska fosforföreningar, t.ex. sarin, soman och VX, som används som kemiska stridsmedel.
 8. nervtråd

  nervtråd, nervfiber , benämning på nervcellens långa utskott (axon); även benämning på nerv.
 9. nervrör

  nervrör, medullarrör, anlaget till centrala nervsystemet i ryggradsdjurens embryo.

 10. nervfiber

  nervfiber, nervtråd , detsamma som nervcellens långa utskott (axon); även benämning på nerv.