1. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.

 2. Nicaraguamålet

  Nicaraguamålet, mål inför Internationella domstolen i Haag (1984–91).
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.
 5. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 6. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 7. Honduras

  Honduras, stat i Centralamerika.

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 10. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.