1. noppa

  noppa, i tryckerisammanhang defekt i färgtryck där trycket inte har tagit.
 2. noppa

  noppa, i textilsammanhang liten anhopning av tilltrasslade fibrer.
 3. noppa

  2noppa [nåp`a] subst. ~n noppor ORDLED: nopp-an
  Svensk ordbok
 4. noppa

  1noppa [nåp`a] äv. noppra [nåp`ra] verb ~de ~t ORDLED: nopp(r)-ar SUBST.: noppande, noppning, nopprande, noppring
  Svensk ordbok
 5. noppor

  noppor, Gnaphalium , släkte korgblommiga växter med ca 150 arter ullhåriga eller gråfiltiga halvbuskar och ett- till fleråriga örter med världsvid utbredning.
 6. tårbägare

  tårbägare, frankisk glasbägare från 500–600-talen.
 7. noppig

  noppig äv. nopprig [nåp`-] adj. ~t ORDLED: nopp(r)-ig
  Svensk ordbok
 8. stangenglas

  stangenglas, sammanfattande benämning på höga, cylindriska glasbägare av waldglastyp (se waldglas), som passglas och spechter.
 9. Gnaphalium

  Gnaphalium, det vetenskapliga namnet på växtsläktet noppor.
 10. plysning

  plysning, korrigering av fel hos färdigberett ylletyg genom målning, avlägsnande av noppor och liknande.