1. Norra Bullaren

  Norra Bullaren, sjö i norra Bohuslän; för belägenhet se landskapskarta Bohuslän.
 2. Södra Bullaren

  Södra Bullaren, sjö i norra Bohuslän; för belägenhet se landskapskarta Bohuslän.
 3. Bullarens härad

  Bullarens härad ligger i norra Bohuslän invid norska gränsen och sträcker sig utmed Bullaresjöarna, efter vilka det fått sitt namn.
 4. bulla

  bulla, en av påven utfärdad ämbetsskrivelse av stor vikt, ofta ett privilegium, uppkallad efter den blybulla varmed den beseglades.
 5. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 6. rodeo

  rodeo, tävlingar och uppvisningar som från omkring 1850 utvecklats ur cowboyens arbete med hästar och boskap i norra Mexico och västra USA.

 7. Södra Bullaresjön

  Södra Bullaresjön är en sjö i norra Bohuslän.
 8. vindkraftverk

  vindkraftverk är en anläggning där man använder vindenergi för att framställa el.
 9. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.