1. Novalis

  Novalis, egentligen Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, född 2 maj 1772, död 25 mars 1801, friherre, tysk författare.
 2. Nova Lisboa

  Nova Lisboa , 1928–75 namn på staden Huambo i Angola.
 3. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg

  Hardenberg, Friedrich von, tysk författare med pseudonymen Novalis.
 4. blå blomman

  blå blomman, symbol inom poesin för själens evighetslängtan.
 5. Jenaromantikerna

  Jenaromantikerna, en krets tyska diktare och filosofer i Jena, bl.a. Fichte, Schelling, Schleiermacher, Novalis, Tieck, Wackenroder och bröderna Schlegel.
 6. Ludwig Hölty

  Hölty, Ludwig, 1748–76, tysk diktare.
 7. Ludwig Tieck

  Tieck, Ludwig, 1773–1853, tysk författare.
 8. Heinrich von Ofterdingen

  Heinrich von Ofterdingen, medeltida tysk sagofigur.
 9. allkonstverk

  allkonstverk, benämning på de försök som under olika tider gjorts att sammanföra de olika konstarterna till en samverkande helhet.
 10. absolut musik

  absolut musik används ibland som beteckning för instrumentalmusik som inte syftar på eller illustrerar en berättelse, handling, sinnesstämning e.d., i motsats till s.k. programmusik.