1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 3. nya romanen

  nya romanen, franska le nouveau roman, romanform i Frankrike på 1950-talet, vars företrädare betonade att romanen främst är ett språkligt konstverk och först i andra hand en gestaltning av författarens känslor, tankar och livssyn.
 4. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 5. nya vågen

  nya vågen kallas en grupp franska filmregissörer som var verksamma omkring 1960.
 6. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.

 7. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 8. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.