1. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 2. maorier

  maorier, Nya Zeelands ursprungsbefolkning, ett polynesiskt folk som från 800-talet invandrade från Sällskapsöarna.
 3. Oceanien

  Oceanien är den minsta världsdelen.

 4. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 5. New Zealand

  New Zealand, det engelska namnet på Nya Zeeland.
 6. torsk

  torsk, Gadus morhua, art i familjen torskfiskar.
 7. papegojor

  papegojor, Psittacidae, den enda familjen papegojfåglar (ibland betraktas dock kakaduor och loripapegojor som separata familjer, Cacatuidae respektive Loriidae).
 8. OECD

  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.
 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. Samväldet

  Samväldet är en organisation av 53 självständiga länder (se textruta).