1. nyckelretning

  nyckelretning, stimulus som utlöser medfödda beteendekomplex eller reaktioner hos djur.
 2. nyckelart

  nyckelart, växt- eller djurart som spelar en viktig roll för andra arter i ett ekosystem.
 3. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar nästan 6 000 arter, varav 82 i Sverige.

 4. nyckelpiga

  nyckelpiga, på medeltiden och ännu på 1600-talet i Sverige benämning på den tjänarinna som i husmors ställe (t.ex. när denna avlidit) anförtrotts att bära husets nyckelknippa.
 5. nyckel

  nyckel, mekanisk del till lås, bestående av grepp och blad.
 6. nyckelhålsmärkning

  nyckelhålsmärkning, symbol, införd av Livsmedelsverket 1989, med syfte att hjälpa konsumenterna att hitta matvaror med mer fibrer och mindre fett bland produkter där det finns flera alternativ.
 7. nyck

  nyck är ett plötsligt infall, ett påhitt, en impuls som inte har någon vettig orsak, som är helt omotiverad.
 8. sjuprickig nyckelpiga

  sjuprickig nyckelpiga är en art i skalbaggefamiljen nyckelpigor.
 9. nyckeltal

  nyckeltal, ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger mått på den ekonomiska situationen i ett företag, t.ex. mått på räntabilitet, likviditet, soliditet och effektivitet.
 10. nyckelharpa

  nyckelharpa, knaverharpa, folkligt stråkinstrument, vars 2–4 spelsträngar avkortas av stift (löv) placerade på tangenter (nycklar, knavrar) i en spelmekanism (nyckellåda) på instrumentets hals.