1. oljud

  o`ljud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o--ljud-et
  Svensk ordbok
 2. ofredande

  ofredande, fridsbrott som innebär att man handgripligen antastar eller med hjälp av skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan person.
 3. vibration

  vibration, svängningsrörelse i mekaniskt system.
 4. isolering

  isolering, i byggtekniken åtgärd för att skydda människor, egendom och konstruktioner i en byggnad mot skadlig eller störande inverkan av kyla, drag, fukt, oljud, brand etc.
 5. spöke

  spöke är en benämning på en död person som visar sig.
 6. förargelseväckande beteende

  förargelseväckande beteende, brott mot allmän ordning som begås av den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.
 7. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).
 8. hörapparat

  hörapparat är en apparat som gör att man kan höra bättre.
 9. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.
 10. störande av förrättning eller av allmän sammankomst

  störande av förrättning eller av allmän sammankomst, brott mot allmän ordning som begås av den som genom våldshandling eller oljud stör bl.a. gudstjänst eller annan allmän andaktsutövning, dop, vigsel, begravning, förhandling i domstol, annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag.